Głównym celem działania fundacji jest promocja ekologicznego chowu  gęsi w celu uzyskania zdrowego, wartościowego mięsa i tłuszczu

oraz promocja puchu i pierza od białych gęsi pozyskanego po uboju, które są produktami naturalnymi i posiadają najwyższą na świecie

sprężystość. Propagujemy chów gęsi w naturalnych, ekologicznych warunkach w stadkach do 100 sztuk, żywionych gospodarskimi

paszami oraz wypasanych swobodnie na pastwiskach i łąkach. Fundacja w tym zakresie prowadzi na szeroką skalę szkolenia i wykłady

dla hodowców, oraz pośredniczy w nabyciu ekologicznych piskląt. Współpracujemy bardzo ściśle z Instytutem Zootechniki – PIB

Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, który od 53 lat prowadzi hodowlę gęsi Białej Kołudzkiej. Współpraca dotyczy badań naukowych

w zakresie dobrostanu, jakości mięsa i tłuszczu ekologicznych gęsi oraz puchu i pierza odzyskanego po uboju ptaków.

Fundacja w ramach swojej działalności współpracuje z niemieckimi i japońskimi importerami puchu i pierza, które uzyskuje się po uboju gęsi. 

Misją fundacji jest dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców produktów i wyrobów z ekologicznych gęsi oraz przekonanie o ich wysokiej

wartości odżywczej i prozdrowotnej. Promujemy produkt regionalny, a więc to co mamy najlepszego – ekologiczną gęś.